Prekidači potražnje - rastavljači krugova

NA7

Električna energija postala je nezamjenjiva u svakodnevnom životu. Korištenje električne energije neizbježno uzrokuje izmjenična električna i magnetska polja. Učinak ovih električnih i magnetskih polja na ljudski organizam bio je predmet mnogih međunarodnih studija s nekim zabrinjavajućim rezultatima. Trenutačno, "sigurne" razine električnih i magnetskih polja tek treba odrediti, ali sada se mnogi liječnici i znanstvenici slažu da bi se razine trebale smanjiti prema načelu ALARA (što je niže koliko je razumno moguće). Treba izmjeriti magnetska polja i ispraviti sve greške u ožičenju. Električna polja mogu se smanjiti samo upotrebom električno zaštićenih kabela ili upotrebom "prekidača zahtjeva" koji uklanja visoku (230 volti) opskrbu kada nema opterećenja u strujnom krugu kojem je potrebno napajanje. Ovo je posebno korisno noću.

Pouzdan prekidač potražnje optimiziran prema kriterijima biologije zgrade može značajno smanjiti vašu dnevnu izloženost bez neugodnosti. Iz tog razloga mnogi stručnjaci preporučuju odvajanje od električne mreže (često se naziva i "izolacija") kao prvi i važan tehnički korak koji treba provesti pri smanjenju izmjeničnih električnih i magnetskih polja.

.

Prikaz jedan rezultat

Prikaz jedan rezultat